O systemie

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego - zastosuj w swoim przedsiębiorstwie!

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) jest pierwszą tego typu aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

Dzięki NKL:

  • Dokonasz diagnozy kapitału ludzkiego swojego przedsiębiorstwa.
  • Zmierzysz wartość kapitału ludzkiego swojej firmy, dowiesz się jaki ma wpływ na funkcjonowanie i politykę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.
  • Wzbogacisz swój dział kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne rozwoju kapitału ludzkiego w powiązaniu z krótko- oraz długoterminowymi celami firmy.
  • Będziesz mógł lepiej kontrolować koszty personalne.
  • Poznasz mocne strony oraz szanse rynkowe swojej firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom.
  • Dowiesz się, czy podjęte przez Ciebie projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Twojej firmie przyniosły rezultaty.
  • Porównasz swoje wyniki ze średnimi wynikami wszystkich przedsiębiorstw - Benchmarking.

Narzędzie jest udostępniane przedsiębiorstwom do bezpłatnego korzystania.

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego zostało opracowane dzięki współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

Zarejestruj się / Zaloguj się